Valldal Idrettslag – vi kan – vi VIL
vi kan – vi VIL

Midtnorsk mesterskap – langrenn i Valldal 3.-4. februar 2018

Valldal IL inviterar til Midtnorsk mesterskap i langrenn 2018 for klassene 13-16 år. Det er klassisk stil laurdag 3. februar og fristil søndag 4. februar. Sjå invitasjon her:  MNM2018_VIL_Invitasjon

Olsok 2017

Eit nytt olsokarrangement er gjennomført, sjølvsagt med godt ver (!) og stor oppslutning. Inntrykket var at dei som var på kaia laurdag 29. juli hadde det kjekt og kosa seg. Arrangøren er godt nødt både med oppslutning, gjennomføring og resultat.

Eit så stort arrangement kan ikkje gjennomførast utan god hjelp. Difor vil Valldal IL rette ei stor takk til alle som stillte opp og gjorde ein god og viktig jobb både på laurdag, og for ein del også i tida før med planlegging og førebuing. Tusen takk til kvar enkelt! Takk til speaker og  programleiarar for ein flott jobb, og til artistar som med ulike innslag gjorde dette til ein triveleg laurdag. Takk til alle som på ulike måtar støtta arrangementet, til dei som kjøpte annonser på flygeblad, til dei som kjøpte reklameplass i stemneområdet, til dei som gav gevinstar til olsoklotteriet, til dei som bidrog med gåvepremiar til Jordbærdilten og takk også til dei som på andre måtar bidrog til arramengement.

 

 

 

 

Det var stor oppslutning om Minidilten og Jordbærdilten I tillegg til 65 i  konkurranseklassane var det 130 i minidilten og 110 i trimklassen til jordbærdilten. Det er 305 deltakarar totalt og det er ei auke i i høve til dei siste åra.

Resultat jordbærdilten 2017 kl

PÅMELDING TIL TINE FOTBALLSKOLE I VALLDAL 11-13. AUGUST

Alder: 6 – 12 år
Tid: 11-13. august kl 10.00 – 16.00
Stad: Valldal stadion
Påmelding innan: 28. juli -17
Pris: kr 500,- (søskenmoderasjon kr 250,-)

Send påmeldinga til epost: todoevi@online.no og gi følgjande informasjon:
1. Namn på deltakar:
2. Adresse:
3. Fødselsdato:
4. Foresatt:
5. Foresatt epost:
6. Foresatt telefon/mobil:

Vi har eit «tak» på 60 deltakarar, så her er det først til mølla som gjeld.

Visste du at fotballskulen i Valldal er ein av over 450 fotballskular som vann ein ekstra stor utstyrspakke frå NIKE? Les om utstyrspakken her

Dette betyr at alle deltakarane får denne pakken i tillegg til sekk og drakt etc frå Tine.
Les meir om kva deltakarane får frå Tine her

Meld på snart som mulig (bindende påmelding) slik plassen er sikra!

Fotballturnering

Laurdag 10. juni vart det arrangert fotballcup for lag med spelarar 6-8 år på Omenås. Dette var ein kretscup og ialt 38 lag var til stades. Det var stor innsats og  spelt  kampar gjennom heile dagen på begge banene. Eit godt gjennomført arrangement med mange gode tilbakemeldingar trass litt småsurt ver. Mange stod på og gjorde ein stor innsats med alle arbeidsoppgåvene som må til for å gjennomføre ei så stort arrangement. Truleg var 500-600 store og små tilstades denne laurdagen.

Anett Helen Steinnes sitt bilete.Anett Helen Steinnes sitt bilete.Anett Helen Steinnes sitt bilete.

Friidrettscup

Friidrettscupen startar opp på Valldal stadion 23. mai kl. 18. Dei to neste cupane på heimebane blir 22. juni og 14. september.
Her er oversikta over alle cupane i 2017: Plakat 2017

Fjelltrimmen 2017

No er postane til fjelltrimmen 2017 på veg ut. Registreringskort kan kjøpast på Spar Valldal. Sjå elles vedlagte informasjon  Trimpostar 2017

Ressursgruppa

Ressursgruppa med sine ivrige støttespelarar har starta opp att sesongen med arbeid på stadion og klubbhus ein gong i veka. Det vert gjort mange små og store oppgåver for idrettslaget og Valldal IL er svært takknemleg for det som vert utført. I tillegg å gjere ein god jobb, er dette også ein triveleg møteplass for ein god prat og ein- eller to –  koppar kaffi. Har du lyst å vere med, møt opp torsdagar kl 18.00 ved klubbhuset. Har du spørsmål, ta kontakt med Reidar Bjørstad

Her kan du sjå rapporten frå gruppa over kva som vart gjort i 2016   ressursgruppa-2016

 

Medlemskap

Valldal IL brukar Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» frå 2016. Vi bed difor om at medlemmar og alle som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm Medlemsregistrering 2016   Link til sida Min idrett    Altnernativt kan følgjande skjema  medlemsregistering fyllast ut og sendast til Valldal Idrettslag eller returnerast på post@valldalil.no