Valldal Idrettslag – vi kan – vi VIL
vi kan – vi VIL

REIN KLUBB

Styret i idrettslaget har gjort vedtak om at Valldal IL skal sertifiserast som «Rein klubb» med omsyn til doping. I den forbindelse får vi besøk av  Antidoping Norge.

Tysdag 18. september kl 1930 på klubbhuset Omenås (etter skitreninga)

Dei vil halde eit foredrag på omlag 45 minutt med tema:
Dopinglista
Dopingkontrollen
Medisinsk fritak
Kosttilskudd
Ren utøver

Dette passar for utøvere 12 år og eldre og gjeld for heile idrettslaget. Også at leiarar, trenarar, foreldre og alle som er interessert bør møte

Mot ny skisesong

Skigruppa har starta opp med fellestreningar både utandørs og innandørs. Her er plan fram til haustferien Aktivitetsplan hausten 2018  Som tidlegare år er det samling på Ullsheim siste helga i september

Tine fotballskule 10. – 12. august

Då er enno ein super Tine Fotballskule gjennomført på Valldal stadion👍🏻
60 born og instruktørar (og ein del føresette) trossa regnet på fredag, og vart belønna med ganske godt vér laurdag og søndag😎 Fotball vart det iallefall rikeleg av😁⚽️⚽️

Torkjell Døving sitt bilete.

Fjelltrimmen 2018

Trimkorta er no i sal på Spar – HL Muri. På kortet er det ialt 18 turar av ulik lengde og vanskegrad i Valldal, Fjørå og Tafjord. Mange flotte premiar kan vinnast av dei som deltek. Her er kart og beskrivelse av turane Fjelltrim 2018

 

Norsk Skimerke 

Her finn de oversikt over godkjente prøvar til Norsk Skimerke Skimerkeprøver 2018 Det er avmerka årstal og kor mange prøvar kvar enkelte har avlagt. Lista inneheld over 720 navn og historikken går omlag 50 år bakover i tid! Truleg er det fleire som har godkjente prøvar utanom lagsrenn/Valldalsmesterskapet, men det er kun dette rennet som er med.

Det er sjølvsagt muleg å få kjøpe utmerkingar etter kvart som tilstrekkeleg antal prøvar er gjennomført. Ta i så fall kontakt med skigruppa. Her er reglar for prøver og registrering og bilete og prisar

NM til Valldal!!

Norges Friidrettsforbund har tildelt Valldal IL NM i mobakkeløp 2019. Meisterskapet vert lagt til Mefjellet Opp. Truleg vert arrangementet flytta fram til juni for at at det også skal vere uttaksløp for EM i motbakkløp. Dette vert spennande og så vidt vi kjenner til vert dette det første offisielle NM med Valldal IL som arrangør.

Medlemskap

Valldal IL brukar Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» . Vi bed difor om at alle asktive og  andre som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm Medlemsregistrering 2016   Link til sida Min idrett    Altnernativt kan følgjande skjema  medlemsregistering fyllast ut og sendast til Valldal Idrettslag eller returnerast på post@valldalil.no