Valldal Idrettslag – vi kan – vi VIL
vi kan – vi VIL

VM på ski

Tradisjonen tru vart VM på arrangert på skjærtorsdag. Denne gongen på Grønningsæter-Høghjelle der det var flotte forhold. I alt 112 deltarakar stillte til start, ein god del av desse gjester som er på påskebesøk i Valldal.  Her er Resultat VM 2019

Marknad

På Martin Linge huset  laurdag 6. april kl 15.00

 • Åresal, tombola, lister
 • Kaffi – brus – kaker
 • Valldal IL 100 år.

NB ! Alle husstandar som har medlemmar i Valldal IL vert bedt om å levere 8 gevinstar til ein verdi på omlag kr 25,- pr gevinst. Bed om at nett o.l. som gevinstane vert levert i vert merka med navn. Andre kan også levere gevinstar om dei ønskjer det.  Gevinstane må leverast på Spar-H.L.Muri  eller Bunnpris innan laurdag kl 12.00 eller på Martin Linge huset kl 12.00.

Takk til alle som støttar Valldal IL.

Årsmøte i Valldal IL

Det har vore årsmøte i Valldal IL der ma følgjande vart vedteke:

Styret har denne samansetninga:

 • Einar Hoel, leiar
 • Anders Rem, nestleiar
 • Silje Sandøy Grønning
 • Trond Håvoll
 • Anne Nygård
 • Richard Moen, disksport
 • Anett Helen Steinnes, fotball
 • Magne Eivind Glomnes, friidrett
 • Jan Ole Fuglem, ski
 • Andreas Håvoll, trim
 • Odd Lennart Vikene 1. varamedlem
 • Ellisiv Valdal Jarvik, 2. varamedlem

NM motbakkeløp – Mefjellet Opp 2019

Er du klar til Mefjellet Opp med innlagt NM motbakkeløp,  laurdag 22. juni? No kan du melde det på via EQtiming

Sjå også Mefjellet Opp si heimeside.

StikkUt – vinter

Det er StikkUt  post i lysløypa, følg med på løypekøyring på loyper.net

REINT IDRETTSLAG

Styret i idrettslaget har gjort vedtak om at Valldal IL skal sertifiserast som «Reit idrettslag» med omsyn til doping.

Dette passar for utøvere 12 år og eldre og gjeld for heile idrettslaget. Også at leiarar, trenarar, foreldre og alle som er interessert bør møte

 

Norsk Skimerke 

Her finn de oversikt over godkjente prøvar til Norsk Skimerke Skimerkeprøver 2018 Det er avmerka årstal og kor mange prøvar kvar enkelte har avlagt. Lista inneheld over 720 navn og historikken går omlag 50 år bakover i tid! Truleg er det fleire som har godkjente prøvar utanom lagsrenn/Valldalsmesterskapet, men det er kun dette rennet som er med.

Det er sjølvsagt muleg å få kjøpe utmerkingar etter kvart som tilstrekkeleg antal prøvar er gjennomført. Ta i så fall kontakt med skigruppa. Her er reglar for prøver og registrering og bilete og prisar

NM til Valldal!!

Norges Friidrettsforbund har tildelt Valldal IL NM i mobakkeløp 2019. Meisterskapet vert lagt til Mefjellet Opp. Truleg vert arrangementet flytta fram til juni for at at det også skal vere uttaksløp for EM i motbakkløp. Dette vert spennande og så vidt vi kjenner til vert dette det første offisielle NM med Valldal IL som arrangør.

Medlemskap

Valldal IL brukar Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» . Vi bed difor om at alle asktive og  andre som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm Medlemsregistrering 2016   Link til sida Min idrett    Altnernativt kan følgjande skjema  medlemsregistering fyllast ut og sendast til Valldal Idrettslag eller returnerast på post@valldalil.no