vi kan – vi VIL

Styret

Styret i fotballgruppa i 2017:

  • Torkjell Døving (leiar)
  • Kenneth Hovden
  • Anett Helen Steinnes
  • Ann-Katrin Overå Høihjelle
  • Cato Heggen

1. vara:  Liv Hanne Svensvik  2. vara Torgeir Sunde

Dette styret set fram til årsmøtet mars 2019

Kontaktinfo:

Valldal IL – fotball
Postboks 74
6211 Valldal

e-post:  fotball@valldalil.no