vi kan – vi VIL

Styret

Styret i fotballgruppa i 2016:

  • Torkjell Døving (leiar)
  • Hillevi Hovden (kasserar)
  • Anett Helen Steinnes
  • Stig Rune Johnsen Grønmo
  • Tom Erik Hjelle

1. vara:  Solveig Heggen  2. vara Kenneth Hovden

Dette styret set fram til årsmøtet mars 2017

Kontaktinfo:

Valldal IL – fotball
Postboks 74
6211 Valldal

e-post:  fotball@valldalil.no