vi kan – vi VIL

Styret

Styret i fotballgruppa i 2019:

  • Anett Helen Steinnes (leiar)
  • Cato Heggen
  • Solfrid Fjeldstad
  • Kjetil Uri
  • Ramona Johnsen Grønmo

1. vara:  Liv Hanne Svensvik

Dette styret set fram til årsmøtet mars 2020

Kontaktinfo:

Valldal IL – fotball
Postboks 74
6211 Valldal

e-post:  fotball@valldalil.no