vi kan – vi VIL

Medlemskap

Medlemskap

Valldal IL brukar Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» frå 2016. Vi bed difor om at medlemmar og alle som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm Medlemsregistrering 2016   Link til sida Min idrett    Altnernativt kan følgjande skjema  medlemsregistering fyllast ut og sendast til Valldal Idrettslag eller returnerast på post@valldalil.no

Følgjande medlemskontingent gjeld for 2017:

  • Voksne 18 år og eldre:                   kr 450
  • Barn under 18 år:                           kr 350
  • Pensjonist:                                      kr  350
  • Famile (ektefeller/sambuarar  og evntuelle barn under 18 år):      kr 800

Alder vert rekna pr 1.1.2017

Valldal IL tek f.o.m. 2016 i bruk Norges idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering og -betaling gjennom «Min idrett».  Sjå informasjon om registrering, medlemskap og betaling her Medlemsregistrering 2016

Pålogging til «Min idrett»

Alle som deltek i lag- eller individuelle idrettar for Valldal IL I 2017, skal vere medlem i laget. Andre som brukar laget sine anlegg, eller tilbod om aktivitet i Martin Linge huset, bør også vere medlem. Vi er også takksame for alle som vil vere medlem i Valldal Idrettslag