vi kan – vi VIL

Marknaden

Valldal IL sin marknad var på Valldal Samfunnshus laurdag 14. april . Det var tradisjonelt innhald med tombola, åresal, lotteri og trekking av lister. Rockegruppa «Unnamed» som er kvalifisert på fylkesmønstringa i UKM underheld. Det var presentasjon av fotballag med nye drakter, premiering for Valldal Liabygda cup langrenn og vintertrimmen. Økonomisk vart resultat godt med ein netto på i overkant av kr 40.000.

Valldal IL takkar alle som var med å støtta laget på ulike måtar ved dette arrangementet, både dei som gav gevinstar og kaker, dei som kjøpte lodd på førehand og dei som var tilstades!