vi kan – vi VIL

2020

Årsmøte i Valldal IL vart gjennomført onsdag 10. juni på klubbhuset med ialt 17 medlemmar til stades.

Ekstraordinært årsmøte

Valldal IL gjennomført ekstraordinært årsmøte 13.10.20. Sak til behandling var skiskyttaranlegg og skiløype på Grønningsæter/Høghjelle. I tillegg val av nytt medlem til kontrollnemnda.

Protokoll ekstraordinært årsmøte 13.10.20