Valldal Idrettslag – vi kan – vi VIL
vi kan – vi VIL
 

Storfjordcup/Telenorkarusell

Tirsdag 4. januar er det klart for årets første renn i Storfjordcupen/Telenorkarusellen på Valldal Stadion.
Det er fristil som står på programmet med start klokka 18.30.
 
Påmeldingsfrist er måndag 3. januar klokka 2300. Grunna pandemien må vi også å namn og telefonnummer på den/dei som blir med som støttepersonell.
Påmelding skjer ved å sende e-post til pjom-ne@online.no eller ei tekstmelding til mob 97147717.
Påmeldingsavgift er 40 kr per utøvar eller maks 120 kr per familie og skal betalast til på VIPPS-nummer 726152.
 
Minner om at ein held avstand på stadion og ikkje kjem til arrangementet dersom ein har symptom på sjukdom.

Dagleg leiar – Valldal idrettslag

Olav Løvoll er tilsett i 30 % stilling som dagleg leiar i Valldal idrettslag. Dette er ei historisk tilsetting i laget si 101 årige historie, den første faste tilsette i laget.

Olav har allsidig bakgrunn m.a. som leiar i Valldal idrettslag i 8 år  og har brei erfraring frå ulike leiarstillingar både i det offentlege og private. Han er ein aktiv pensjonist med m.a. mange verv og engasjement i lokalpolitikken.  Han starta gradvis opp i arbeidet frå 1. oktober 2020.

Dagleg leiar har kontordag på klubbhuset onsdagar frå kl 15.30 – 17.30.  I perioden 1.juli til 31. august 2021 blir det kontordagar på torsdagar. Ta gjerne turen innom!  Kontordager kan i einskildhøve flyttast, men vert då registrert på VIL sine sider. 

 

Kontrollutval

Valldal idrettslag har oppretta og vald kontrollutval i samsvar med laget si reviderte lov. Kontrollutvalet erstattar revisorane og har ein utvida funksjon. Det skal følgje opp laget gjennom heile året  og m.a.  kontrollere at vedtak i årsmøte og styret vert følgd opp. Utvalet skal også sjå til at laget har ei forsvarleg økonomistyring. Lars Tomas Bersås og Marius Høghjelle er medlemmer i kontrollutvalet med Anne Nygård som varamedlem.

Retningslinjer betalingsordning – betalingsfritak

Valldal IL har vedteke retningslinjer for betalingsfritak av diverse avgifter og betalingar, sjå vedlagte Betalingsordning-betalingsfritak
 

Nye føringar for disksporten frå forbundet 13.mai 2020:

Diskgolfvettregler_illustrasjon_13mai og Diskgolfvettregler_13mai.