vi kan – vi VIL

Heimekampar 2018

Alle heimekampane er i utgangspunktet lagt til kunstgrasbana. Kampoppsettet til dei ulike laga kan du finne i eigne faner, men også her. Det mest praktiske er å laste ned appen MinFotball og velje ut laga ein vil følgje der.