Valldal Idrettslag – vi kan – vi VIL
vi kan – vi VIL

FJELLTRIM 2021

Igjen ønsker vi velkommen til ei ny sesong i fjelltrimmen.
Vi fortsetter med digital registrering på trimpostene våre med Georeg, der alle har oversikt over sine turer og sin plassering. Vi oppfordrer fortsatt å ikke bruke trimpostbøker.
 
NB! HUSK Å BETALE DELTAKARAVGIFT,  VOKSNE KR 100 BARN KR 50,  TIL VALLDAL IL TRIM VIPPS 519277 DERSOM DU BRUKAR KUN GEOREG.
Dersom ikkje vert du ikkje med på premieringa.
 
Alle som gjennomfører fjelltrimmen, dvs. minst 10 ulike turer voksne(16+) og 6 ulike barn innan 31.10.21, vil få premie/diplom.
I tillegg er dei med i trekning av ei flott treningsklokke til voksne og ei til barn, og også flere premier.
Trimkort kan kjøpes fra 03.05.21 på Spar i Valldal og leveres inn senest den 30.11.2021.
Lykke til og god tur! 😎
 
  •  

Dagleg leiar – Valldal idrettslag

Olav Løvoll er tilsett i 30 % stilling som dagleg leiar i Valldal idrettslag. Dette er ei historisk tilsetting i laget si 101 årige historie, den første faste tilsette i laget.

Olav har allsidig bakgrunn m.a. som leiar i Valldal idrettslag i 8 år  og har brei erfraring frå ulike leiarstillingar både i det offentlege og private. Han er ein aktiv pensjonist med m.a. mange verv og engasjement i lokalpolitikken.  Han starta gradvis opp i arbeidet frå 1. oktober 2020.

Dagleg leiar har kontordag på klubbhuset onsdagar frå kl 15.30 – 17.30.  I perioden 1.juli til 31. august 2021 blir det kontordagar på torsdagar. Ta gjerne turen innom!  Kontordager kan i einskildhøve flyttast, men vert då registrert på VIL sine sider. 

 

Kontrollutval

Valldal idrettslag har oppretta og vald kontrollutval i samsvar med laget si reviderte lov. Kontrollutvalet erstattar revisorane og har ein utvida funksjon. Det skal følgje opp laget gjennom heile året  og m.a.  kontrollere at vedtak i årsmøte og styret vert følgd opp. Utvalet skal også sjå til at laget har ei forsvarleg økonomistyring. Lars Tomas Bersås og Marius Høghjelle er medlemmer i kontrollutvalet med Anne Nygård som varamedlem.

Retningslinjer betalingsordning – betalingsfritak

Valldal IL har vedteke retningslinjer for betalingsfritak av diverse avgifter og betalingar, sjå vedlagte Betalingsordning-betalingsfritak
 

Nye føringar for disksporten frå forbundet 13.mai 2020:

Diskgolfvettregler_illustrasjon_13mai og Diskgolfvettregler_13mai.