Ekstraordinært årsmøte

På Klubbhuset

Torsdag 27.10.16 kl 20.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av ordstyrar
  3. Val av skrivar
  4. Val av to til å skrive under møteboka
  5. Omlegging av lysløypa

sak-omlegging-lysloype

kart-utviding-lysloype-valldal-il-l209931

 

Opning av Martin Linge huset

Laurdag 1. oktober kl 13.30 var det klart for opning av Martin Linge huset. Opninga vart gjort av Joakim Rønneberg og Martine Linge ved at dei avduka eit relieff av Martin Linge, plassert på heissjakta på huset. Deretter var det innmarsj i hallen, der ialt 13 ulike lag deltok. Etter dans, talar og helsingar var det klart for ulike aktivitetar i hallen; volleyball, innebandy, TaeKwon do, drilltropp, «full fres» seniordans mm. I kultursalen var det innslag frå kulturskulen og foredrag om Martin Linge.  Dagen vart avslutta med  futsalkamp mellom G14 laga til Valldal og Norddal-Eidsdal-Geiranger fotball. Ein jamn kamp enda med siger til Valldalslaget 2-1.  I løpet av dagen var det sjølvsagt høve til å kjøpe mat og kaffi, og det var servering av marsinpankake.

Laurdag 8. oktober var det «Storstovefest» i idrettshallen. Dette var eit stort dugnadsprosjekt der mange lag og foreningar var i sving. Kvelden starta med sang av ungdomskulen, det var samansett  korps og kor og drilltroppa var med.  Det held fram med ulike revyinnslag, med sang, musikk, nyheiter,  film om «Der ein skulle tru at alle ville bu» og andre verbale innslag. Deretter var det servering av betasupe, ostekake og kaffe, før det heile vart avslutta med dans der heile tre ulike orkester var i sving.

Offisiell opning av Idavollen kunstgrasbane

Valldal Idrettslag si nye kunstgrasbane på Idavollen var offisielt med ei markering laurdag 3. september. Mykje folk var møtt fram for å få med seg denne storhendinga.

Det var helsing frå Sunnmøre Fotballkrets, Norddal kommune og Sparebanken Møre. Leiar i Valldal IL, Einar Hoel, fortalde litt om historia til Idavollen. Byggenemnda, Torkjell Døving, Anders Rem, Robin Gjerde og Anne Lene Hjelle fekk overrekt blomster som takk for innsatsen dei har lagt ned. Det var servert rjomegraut, pølse med brød, saft og kaffi og kaker. Det var triksekonkurranse og presisjonskyting.

Som avslutning på dagen vart det spela grendacup i fotball, der laget frå Muri/Linge vann ein spanande finale mot laget frå Fjørå/Tafjord

                                                                  Idavollen

 

Valldal-Liabygda cup og Storfjordstemne i friidrett

Sjå vedlagt innbyding til stemnet på søndag. Storfjordstemnet 2016
Her er resultata frå dei to arrangementa: Resultat-Storfjordstemne-280816 Friidrettscup-250816
NB! Siste friidrettscupen i Liabygda er utsett frå 8. til 15. september.

Kr 50.000 til Valldal IL-fotball

Canal Digital sitt samfunnsprosjekt «Gir tilbake» ,  har tildelt Valldal IL -fotball kr 50.000. Sjekken vart overlevert i pausen under fotballkampen mellom  Aafk – Molde på Color Line stadioen 14.august. Midlane skal brukast til utstyr i idrettsdelen i Martin Linge huset og på den nye kunstgrasbana. Dette gjev grunnlag for enno betre fotballspelarar både i Valldal og kommunen.

Gir tilbake                                                   Fornøgde valldalingar på Color Line

Som oppfølging av utdelinga på Color Line Stadion var det tysdag 16. august, besøk frå TV 2 saman med kaptein på Aafk, Bjørn Helge Riise, på Idavollen stadion. Omlag 50 fotballspelarar i ulike alderar var møtt fram og fekk ei treningsøkt saman med Bjørn Helge Riise. I tillegg var det autografskriving og spørrerunde. Sjå TV-innslaget her. Sjå også biletserie på Aafk sine nettsider her

IMG_0545IMG_0548IMG_0547

 Skiskytterskule

Valldal il ski vil kjøre skiskytterskule for dei som har lyst til å prøve skiskyting. Alle som skal delta på lagets treninger og konkurranser må gjennom ei generell opplæring. Vi kjører dette på to kvelder, og foresatte må delta. Organisert skiskyttertrening er for alle frå 10 år og eldre (født 2007 og tidligere). Påmeldingsfrist er onsdag 24 august. Skulen vil foregå torsdag 25 august på klubbhuset og torsdag 1 september på Grønningsæterskiftet, begge dager kl 1800.
Påmelding og spørsmål her eller til Jan Ole Fuglem tlf 41431663.

Håper mange nye utøvere har lyst til å prøve. Velkomen!!

Olsok 2016

Olsokhelga 2016 er over og nok ein gong kan ein kalle helga ein suksess. Det starta med ein flott og variert konsert i Sylte kyrkje  på fredag kveld. All inntekt går til inventar i Martin Linge huset og alle artistar og hjelparar stilte opp gratis. I tillegg bidrog jordbærdyrkarane i bygda med jordbær som var inkludert i billetten. Stor takk til Anders Jørgen Gjerde som primus motor for konserten.

På laurdag var det tradisjonelt arrangement i sentrum. Som vanleg var veret godt, trass dårlege vermeldingar. Mykje folk var samla og kunne få servert graut, grillmat, kaffi, vaflar og sjølvsagt jordbær i ulik form. Det var ulike underhaldingsinnslag frå scena. Kloven Knut var framme fleire gongar, Elias Indreeide og Torgeir Osvik og «Gromgutane åt ho besta» bidrog med flotte songinnslag. Det var morellsteinspytting og melkespannhalding. Valldal Trial imponerte med ei oppvisning som tok pusten frå mange. Denne foregjekk ved og oppover (!) Syltefjellet.  Olsoklotteriet vart trekt og her er vinnarane Vinnarar lotteri

Jordbærdilten og Minidilten samla i alt 284 deltakarar.  Heile 72 deltakarar i konkurranseklassen er rekord. Minidilten hadde 97 deltakarar som også er rekord. I mosjonsklassen var det 125 deltakarar. Resultat jordbærdilten 2016

Jordbærdilten                                       Klart for start i Jordbærdilten

Valldal Idrettslag vil takke alle som var med å hjelpte til i forkant og under arrangementet. Utan kvar enkelt sin store innsats ville det ikkje vere muleg å gjennomføre. Stor takk også til sporsorar, annonsørar,  firma som gav gåvepremiar og gevinstar og andre som støtta arrangementet.

Sjå Sunnmørsposten sin biletreportasje frå laurdag her

Søndagen starta med pilgrimsvandring frå Sylte mot Alstad. Undervegs var det fleire som hengde seg på. Ved Gudbrandsjuvet var det friluftsgudsteneste og deretter kyrkjekaffi.  Norddal Sokneråd hadde ansvar for arrangementet på søndag.

Mefjellet opp

Mefjellet opp vart arrangert søndag 24. juli, sjå heimesida for meir informasjon.
Her er resultatlista frå Mefjellet opp med 68 deltakarar i konkurranseklassane. Resultat Mefjellet opp 2016
I tillegg var det 102 i trimklassen.

 

Årets miljødag 5. juni

I år har dei politiske partia i Norddal kommune gått saman om å markere dagen  med eit arrangement på Valldal kai søndag 5. juni kl 16.00. Arrangementet vil fokusere på  to tema:

  • gang- og sykkelveg langs Nasjonal Turistveg
  • rein fjord

Det blir aktivitetar for vaksne og barn. Sykkelløype, natursti, lage postkort til Stortinget med krav om midlar til gang- og sykkelvegar og høve til å stille spørsmål og kome med forslag til politikarane. Arrangementet  vert avslutta med bad i fjorden.

Valldal Idrettslag oppmodar sine medlemmar og andre å ta del på miljødagen!

Fjelltrimmen 2016

Dei fleste av dei 18 trimpostane er no utplassert. Postane er spreidd frå Vardefjellet, via Flyene i Tafjord til Berilldalskoppen. Trimkort kan kjøpast på Spar H L Muri. Trimgruppa lokkar med mange flotte premiar i ulike klasser. Sjå Trimpostar 2016

Friidrettscupen 2016

Friidrettssesongen er i gang og den lokale friidrettscupen startar opp torsdag 26. mai på Valldal stadion.
I år blir det cup kvar torsdag fram til sommarferien, og to torsdagar i august/september. Storfjordstemnet blir også i år i Eidsdal siste søndagen i august.
Sjå vedlagt plakat og i kalenderen for kvar dei ulike cupane skal vere. Plakat 2016
Heile 63 deltakarar på første cupen er rekord. Friidrettscup1-260516

Dugnad – ressursgruppe

Ressursgruppa held fram med dugnad ved klubbhuset på torsdagar frå kl 18.00 og utover. Ta med litt arbeidslyst og møt opp!

Sykkeltrimmen

Som vanleg var det sykkeltrim på 1. mai. Veret var passeleg for ein sykkeltur, ikkje for varmt og ikkje for kaldt. Det gjorde at heile 191 personar, store og små, nytta sjansen og tok seg ein sykkeltur, anten med start frå Sylte eller frå Gudbrandsjuvet. Heldige vinnarar av kvar sin sykkel var Jorunn Hoel og Kim Lounas. I tillegg vart mange andre premiar trekt ut mellom deltakarane.

Klar til start frå Gudsbrandsjuvet

Klar til start frå Gudsbrandsjuvet

Medlemskap

Valldal IL tek i bruk Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» frå 2016. Vi bed difor om at medlemmar og alle som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm  Medlemsregistrering 2016    Link til sida Min Idrett

Fotballsesongen i gong

Fotballsesongen er i gong i alt 11 lag skal i aksjon, får minilag til senior. Følg med under «Fotball» og «Sesongen 2016». Der er det informasjon om laga, treningstider, kampar og resultat.

For første gong på 10 år stiller Valldal seniorlag i serien. Årets sesong vart innleia med ein av årets viktigaste kampar, lokaloppgjer mot Norddal/Eidsdal/Geiranger. Sjølv om det vart eit forsmedeleg nederlag med 4-11, har spelarane godt mot og satsar på  stigande form og auka presisjon utover sesonger.  Sjå omtale av kampen på Sunnmøre Fotballkrets si nettside.

Marknad 16. april

Valldal IL arrangerte sin årvisse marknad laurdag 11. april. I påvente av at Martin Linge huset skal verte ferdig var marknaden denne gongen lagt til Valldal skule. Tradisjonen tru var det tombola, åresal, trekking av lister, pilkast og sal av kaffi og kaffimat, i tillegg premieutdeling for Valldal Liabygda Cup på ski og vintertrimmen.  Det var fullt i kantina/musikkrommet og vi takkar alle som møtte opp og støtta idrettslaget. Vi sender også takk til alle som gav gevinstar, baka kaker og var med og hjelpte til.  Netto inntekt omlag kr 40000. So ser vi fram til neste marknad i nytt bygg…..  Følgjande var heldige og vann på listene som har gått rundt i bygda Lotteri 2016

Skiløype

2.4.: Valldal IL ski held løypene frå Langdal opne denne helga og dei to neste helgene. Det er køyrt Langdal – Nestestølen og Langdal – Meiadalen (Trollstigvegen). Det er framleis supre forhold for dei som ønskjer å utnytte skiføret i april. God tur!

VM 2016 gjennomført med stor deltaking

141 løparar deltok på Valldalsmeisterskapen på ski på Omenås skjærtorsdag 24. mars. Sola glimra med sitt fråvær, men snøen var på plass, det var fyr i bålpanna og alle deltakarar fekk premie!
Som vanleg var det klassane under 8 år og herrar senior som var dei største klassane. Her er resultata:

Deltakarar VM 8-år og yngre   Resultat VM2016

Takk til deltakarar, publikum og funksjonærar for stor stemning og spennande duellar!

VM-plakat 2016
Vervarsel for Omnos i Valldal
Startliste VM 8-år og yngre
Startliste VM2016

 

Påmelding til fotballsesongen 2016

Det er såvidt vi er ferdige med ei vellukka 2015-sesong, då vi må tenkje på neste sesong. For å vite kva lag vi skal melde på til kretsen, er vi avhengig av tilbakemelding på kven som vil vere med. Sjå korleis du melder på her påmeldingsskriv for 2016

Vi ønskjer alle velkommen til ein ny sesong.

Støtt kunstgrasbana

Vi treng din hjelp og støtte til å finansiere kunstgrasbana og i den anledning sel vi difor baneandelar til kr. 500. Det er også mogleg å gje gåve til dette prosjektet. Du kan betale inn på prosjektkonto: 3910.52.84172 Hugs å merke betalinga med namnet ditt og at det gjeld «Andel kunstgras» eller «Gåve kunstgras». Sjå elles link for prospekt:

Prospekt kunstgras (.docx)                           Prospekt kunstgras (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for fotballgruppa

Fotballgruppa har laga køyrereglar som skal gjelde for sine lag og medlemmar. Desse kan du les om du vel fana «fotball» og «Retningslinjer for fotballgruppa i Valldal IL»

Klubbgenser

Valldal IL sin klubbgenser er no til sals på Frivilligsentralen og i kiosken på klubbhuset. Stikk innom og prøv den! Pris kr 100 for barn og kr 150 for voksne.