vi kan – vi VIL

Futsal Martin Linge huset 11. februar

Valldal skal avvikle seriespel G14 laurdag 11. februar. Det trengs hjelp til ulike funksjonar og har du høve til å vere med, ta kontakt med Audun Skjervøy.

Skitilbod komande veke

Her er en påminnelse om aktivitet i skigruppa de neste dagene.

Onsdag 11.01 skitrening omenås kl 1800, alle grupper
Torsdag 12.01 Skikafe Omenås frå kl 1800
Torsdag 12.01 Skiskyttetrening kl 1800 Myklebust.
Søndag 15.01 Sonerenn Norddal kl 1300 Sjå innbyding til rennet Innbyding sonerenn 2017 -NIL
Tirsdag 17.01 Valldal – Liabygda – Stordal cup Stavsengfjellet fristil
Onsdag 18.01 Skitrening Omenås kl 1800, alle grupper
Onsdag 18.01 Smørekurs klubbhuset kl 1800 ved Harald og Geir.

Nytt renn i langrennscupen tysdag 10. januar

Andre renn i årets Valldal – Liabygda – Stordalcup (Telenor-karusellen) blir arrangert på Valldal stadion tysdag 10. januar kl 18.30 med påmelding frå kl 1745.
Rennet går i fristil. Her er resultata frå rennet. Fine forhold og heile 72 deltakarar.   Resultat telenorkarusellen 100117

Påmelding til fotballsesongen 2017

Det er no tida for å melde på lag til sesongen 2017. Fristen er søndag 8. januar og påmeldinga skal sendast til styreleiar Torkjell Døving på todoevi@online.no.

Påmeldinga skal minimum innehalde følgjande informasjon.

1. Namn (Fornamn og etternamn)
2. Fødselsdato (dato+år)
3. Postadresse
4. E-postadresse
5. Telefonnr
6. Namn på føresette

Sjå også Påmeldingsskriv 2017

Sonerenn – Valldal stadion

Søndag 8. januar kl 13.00 langrennscross på Valldal Stadion. Kort løype med ulike utfordringar
som svingar, kular, labyrint og hopp. Klasser for alle aldrar  Full premiering. Kiosk.

Påmelding til Magne Eivind Glomnes,  magne.glomnes@mimer.no , tlf 40441528 innan fredag 6.1. kl 22.00

Sjå også Innbyding langrennscross 2016
Resultatliste 11 år og oppover og deltakarliste. Sonerenn januar 2017  Sonerenn skicross 08.01.17

Valldal-Liabygda-Stordal Cup

Stordal il inviterer til første renn i Valldal – Liabygda – Stordal cup.

Velkommen til alle til  cuprenn, klassisk stil torsdag 5. januar kl 18.30. Påmelding frå kl 17.45. NB! RENNET GÅR LIKEVEL I LYSLØYPA PÅ STAVSENGFJELLET

Nettside

Valldal IL si nettside har diverre vore blokkert ein periode grunna virusangrep. Dette er no rydda opp i og sida er som du ser «oppe og går». Dersom du har tips eller idear om informasjon som bør ligge på nettsida, send dette til post@valldalil.no

Fjelltrimmen 2016

Da er vinnerne fra sommerens trimposter klare. Gratulerer 😃Tusen takk for fin deltagelse av store og små.
Alle vinnere vil bli kontaktet. Takk til HL Muri for hjelp til salg og innlevering av trimkort.

Flest poeng i klassen under 10år er Sigve, Vilja og Heine Fuglem. Premie er 1-dagskort i Valldal Klatrepark. Ellers er det 9 barn som har minst 6 poster.

10-15år, flest poeng Elida Fuglem. Gavekort Kr 500 i Valldal Klatrepark. 7 personer får premie for minst 8 poster.

16-25 år, flest poeng Cornelius Linge Glomnes, gavekort Kr 500 i Valldal Klatrepark.
Uttrekkspremie Go-pro kamera på minst 12 poster , Runar EngesethAndersen.

Voksne, flest poeng Tina Fuglem, gavekort Kr 500 i Valldal Klatrepark.

Uttrekkspremier voksne, gavekort Kr 200 HL Muri, Kristi Linge Stakkestad og Steinar Vikene

Medlemskap

Valldal IL brukar Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» frå 2016. Vi bed difor om at medlemmar og alle som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm Medlemsregistrering 2016   Link til sida Min idrett    Altnernativt kan følgjande skjema  medlemsregistering fyllast ut og sendast til Valldal Idrettslag eller returnerast på post@valldalil.no

Ressursgruppe

I sommar og haust har nokre ivrige støttespelarar samla seg til dugnad på stadion og klubbhus ein gong i veka. Mange har sikkert lagt merke til ulike oppgåver, større og mindre, har vorte løyst på ein svært god måte. Her kan du sjå rapporten frå gruppa   ressursgruppa-2016     Utearbeidet er avslutta for i år og idrettslaget vil rette ei stor takk til dei som har vore med på desse dugnadskveldane. Vi håper at vi kan få gjere oss nytte av ressursen desse representerer også i tida som kjem.

Ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte på klubbhuset Torsdag 27.10.16 kl 20.00. I alt 10 representantar var til stades. Det var ei sak til behandling; omlegging av lysløypa ved Valldal stadion. Bakgrunnen for dette er ein årelang konflikt med ein grunneigar(hytteeigar) om rett til å gå over eigedommen til vedkomande etter at den vart omgjort til eigedomstomt i 2009.

Sjå saksomtale her: sak-omlegging-lysloype

kart-utviding-lysloype-valldal-il-l209931

protokoll-ekstraordinaert-arsmote-24-10-16

Støtt kunstgrasbana

Vi treng din hjelp og støtte til å finansiere kunstgrasbana og i den anledning sel vi difor baneandelar til kr. 500. Det er også mogleg å gje gåve til dette prosjektet. Du kan betale inn på prosjektkonto: 3910.52.84172 Hugs å merke betalinga med namnet ditt og at det gjeld «Andel kunstgras» eller «Gåve kunstgras». Sjå elles link for prospekt:

Prospekt kunstgras (.docx)                           Prospekt kunstgras (.pdf)

Klubbgenser

Valldal IL sin klubbgenser er no til sals på Frivilligsentralen og i kiosken på klubbhuset. Stikk innom og prøv den! Pris kr 100 for barn og kr 150 for voksne. Det er no få storleikar att.