Klubben i mitt hjerte

Ver med å stem på  Valldal Idrettslag i perioden 12.-25. november. Bruk følgjande adresse Klubben i mitt hjerte

Dersom vi får minst 50 stemmer på ein dag er vi med på trekning av ein premie på kr 10.000

Fjelltrimmen 2016

Det er no på tidå å levere inn utfyllte kort for Fjelltrimmen 2016. Kort må leverast snarast på Spar H L Muri eller sendast i post til Valldal IL, postboks 74, 6211 Valldal. Det er mange fine premiar til dei ivrigast trimmarane, men også uttrekkspremiar mellom alle deltakarane.

Medlemskap

Valldal IL brukar Norges Idrettsforbund sitt system for medlemsregistrering gjennom «Min Idrett» frå 2016. Vi bed difor om at medlemmar og alle som ønskjer å verte medlemmar i laget å bruke dette. Les informasjon om medlemskap mm Medlemsregistrering 2016   Link til sida Min idrett    Altnernativt kan følgjande skjema  medlemsregistering fyllast ut og sendast til Valldal Idrettslag eller returnerast på post@valldalil.no

Ressursgruppe

I sommar og haust har nokre ivrige støttespelarar samla seg til dugnad på stadion og klubbhus ein gong i veka. Mange har sikkert lagt merke til ulike oppgåver, større og mindre, har vorte løyst på ein svært god måte. Her kan du sjå rapporten frå gruppa   ressursgruppa-2016     Utearbeidet er avslutta for i år og idrettslaget vil rette ei stor takk til dei som har vore med på desse dugnadskveldane. Vi håper at vi kan få gjere oss nytte av ressursen desse representerer også i tida som kjem.

Ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte på klubbhuset Torsdag 27.10.16 kl 20.00. I alt 10 representantar var til stades. Det var ei sak til behandling; omlegging av lysløypa ved Valldal stadion. Bakgrunnen for dette er ein årelang konflikt med ein grunneigar(hytteeigar) om rett til å gå over eigedommen til vedkomande etter at den vart omgjort til eigedomstomt i 2009.

Sjå saksomtale her: sak-omlegging-lysloype

kart-utviding-lysloype-valldal-il-l209931

protokoll-ekstraordinaert-arsmote-24-10-16

Støtt kunstgrasbana

Vi treng din hjelp og støtte til å finansiere kunstgrasbana og i den anledning sel vi difor baneandelar til kr. 500. Det er også mogleg å gje gåve til dette prosjektet. Du kan betale inn på prosjektkonto: 3910.52.84172 Hugs å merke betalinga med namnet ditt og at det gjeld «Andel kunstgras» eller «Gåve kunstgras». Sjå elles link for prospekt:

Prospekt kunstgras (.docx)                           Prospekt kunstgras (.pdf)

Klubbgenser

Valldal IL sin klubbgenser er no til sals på Frivilligsentralen og i kiosken på klubbhuset. Stikk innom og prøv den! Pris kr 100 for barn og kr 150 for voksne. Det er no få storleikar att.