Fortsettande  årsmøte torsdag 07.04.22 kl 19.30 på klubbhuset

Her er referat frå fortsettande årsmøte: Møtebok fortsettande årsmøte 2022 signert