Valldal IL håper på mange medlemmar også i 2024. For 2024 gjeld følgande prisar og retningslinjer for medlemskap i Valldal Idrettslag.

Medlem under 18 årkr 200
Medlem 18-24 årkr 200
Medlem 25 år og eldrekr 400
Pensjonistkr 300
Familiekr 600

Alle som deltek i idrettsaktivitet i regi av Valldal Idrettslag må vere medlem i idrettslaget. Når eit medlem under 18 år vert meldt inn i Valldal Idrettslag melder føresett(e) samtidig også inn seg sjølv.

Tidlegare medlemmar vil få tilsendt faktura automatisk. Nye medlemmar melder seg inn via Min Idrett.

Ta kontakt på kasserar@valldalil.no ved spørsmål om medlemskap, medlemskontingent og innmelding i idrettslaget.