Fjordstafetten

Etter tre års pause frå Norddalstafetten har vi blitt einig om å opprette ein ny stafett for idrettslaga i Fjord kommune – Fjordstafetten. Planen er at idrettslaga arrangerer stafetten i april/mai kvart sitt år.

  • Stafetten har fem etappar.  
  • Blanda lag i alle kategoriar med slik fordeling på kvart lag:
    gut under 16 år, jente under 16 år, mann, kvinne, veteran.
  • Eigen barnestafett i tillegg: Fem etappar med gutar og jenter mellom 9 og 12 år.
  • Invitasjon skal sendast til klubbane minst tre veker før stafetten.
  • Løypelengde og fordeling av etappar blir avgjort av laget som arrangerer.
  • Første stafetten blir i Valldal 22. april 2023. Vidare rekkefølge blir Eidsdal 2024, Norddal 2025 og Stordal 2026.

Dette blir noko å sjå fram til.