Årsmøte 2024

Årsmøte i Valldal Idrettslag er 20. mars og dei ulike undergruppene sine årsmøter blir gjennomført slik:

Mandag 4. mars klokka 19:30 – Trim / friidrett
Tirsdag 5. mars klokka 19:30 – Skigruppa
Onsdag 6. mars klokka 19:30 – Fotballgruppa
Torsdag 7. mars klokken 19:30 – Disksport
Onsdag 20. mars klokka 19:30 – Hovedstyret

Vanlege årsmøtesaker.

Sakspapir til årsmøtet 20. mars

Her finn du sakspapir til årsmøtet.

Sakspapir

Vi kan – vi VIL
Valldal Idrettslag har solide tradisjonar for idrettsglade valldalingar. Laget fylte 100 år i 2019 og har stor aktivitet innanfor fleire idrettsgreiner. Trykk på ei av lenkjene til høgre for å lese meir om dei ulike aktivitetane i Valldal Idrettslag.

Fotball

Vi invi­terer alle barn (frå 1. klasse) og vaksne som har lyst til å spele fot­ball til å melde seg på. Vall­dal IL har eit aktivt fot­ball­miljø.

Friidrett

Sommar­se­songen byr på mange fri­idretts­arrange­ment, med Me­fjellet opp som det store arrange­men­tet kvart år.

Ski

Det er eit aktivt ski­miljø i Vall­dal IL, og laget er i gang med å byggje ski­skytings­løype og tre­nings­felt i Vall­dal.

Trim

Frå Nytt­års­marsjen til Sykkel­trimmen. Vall­dal IL driv ikkje berre med kon­kur­ranse­idrett, men har også mage flotte trim­aktivi­tetar for alle aldrar.

Disksport

Disk­golf (frisbee­golf) er ein låg­terskel­sport som går ut på å kaste ein fris­bee i ei korg på færrast kast. Vall­dal IL har eit ak­tivt miljø.

Klubbhuset

Du kan leige klubb­huset. Det pas­sar for frå små til mel­lom­store sel­skap og arrange­ment med opp til 80 per­sonar.

Trimpostar 2024

Valldal IL har 30 trimpostar. Kjøp trimkort på butikkane og registrer turane der eller på Georeg.Trimbøker ligg fortsatt ute på nokre av postane, men desse har ikkje vore i bruk som registrering etter Covid 19.

Les meir

Fortsetjande årsmøte 29. april

Innkalling til fortsetjande årsmøte på klubbhuset 29. april kl. 19.30 Saker:* Godkjenning av styret i fotballgruppa. Det er pr. no ikkje nokon leiar i gruppa. Det må veljast ein til å sitje i hovedstyret. * Orientering om status i saka om eventuelt kjøp av festetomt Valldal stadion. Tilbodet er no justert til 1.200.000 for heile arealet (Festetomt 10/1/4 og 10/1/5) Årleg festeavgift er nedjustert til kr. 38.500 totalt. Det er innhenta uavhengig takst. Det er sendt søknad til Fjord kommune…

Les meir
DEI SISTE INNLEGGA
14. juli 2024
14. juli 2024
24. mars 2024
24. mars 2024
VIL PÅ FACEBOOK